ДГ Терм - Плевен
Газифициране, отоплителни системи и В и К инсталации Плевен

Проект за парно на газ

Какво е необходимо за изготвяне на проект за парно на газ ? 

  

Преди да започнат проектните работи е необходимо да се изготви техническо задание за проектиране, с което се уточняват:

  • видът на уредите;
  • местата на монтаж;
  • видът на тръбите ;
  • начинът на полагане.

Стъпка два включва: архитектурно заснемане на обекта, както и чертеж на архитектурна подложка. Върху нея се разполагат газовите уреди, връзват се към газовата мрежа, изготвят се необходимите планове и документи. 

Проекти за вътрешна газова инсталация могат да се изпълняват частично, но само по желание на клиента и при условие, че не се правят съществени изменения в проектната документация.